Khảo sát SBI

3450 người xem

1210 người làm bài test

Tiên phong chăm sóc sức mạnh thương hiệu

Chỉ số sức mạnh thương hiệu (Strength Branding Index, viết tắt là SBI) giúp doanh nghiệp có cái nhìn “hiển vi” về tính hiệu quả thương hiệu của quy trình hoạt động bên trong và phản ứng của thị trường đối với những hoạt động đó.

Đầu tư thông minh cho tương lai doanh nghiệp

Đánh giá dựa trên nền tảng thương hiệu

Chỉ số sức mạnh thương hiệu (SBI) sẽ đánh giá toàn diện tình hình của doanh nghiệp từ trong ra ngoài dựa trên nền tảng thương hiệu.

Giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định đầu tư

Dựa trên kết quả SBI, chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định đầu tư phù hợp và không lãng phí nguồn lực.

Cơ hội tham gia vào ecosBDG

Doanh nghiệp sẽ có cơ hội tham gia vào ecosBDG – nơi các thành viên có thể tìm kiếm các cơ hội kinh doanh, đầu tư và cùng nhau trường tồn.

Quy trình khảo sát toàn diện

Thời gian gửi kết quả đánh giá là sớm nhất có thể tùy theo lĩnh vực mà Quý doanh nghiệp đang hoạt động, khả năng cung cấp thông tin cần thiết để thực hiện khảo sát.

Bước 1. Gửi bảng câu hỏi cho doanh nghiệp

Bước 2. Doanh nghiệp cung cấp câu trả lời và minh chứng kèm theo

Bước 3. Đánh giá SBI dựa trên câu trả lời của doanh nghiệp

Bước 4. Yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thêm minh chứng (nếu cần)

Bước 5. Yêu cầu quan sát thực tế (nếu cần)

Bước 6. Hoàn tất việc đánh giá và đưa ra một số đề xuất

Bước 7. Gửi báo cáo đánh giá cho doanh nghiệp

Đánh giá định lượng theo thang đo Likert

Chúng tôi đánh giá theo thang điểm từ 0 đến 7 thể hiện sức mạnh của thương hiệu từ yếu đến mạnh.

0
1
2
3
4
5
6
7
0-2.99

Yếu

Doanh nghiệp không hiểu và không có khả năng xây dựng và thực thi chiến lược thương hiệu.
-
Các yếu tố (bên trong và bên ngoài) không đóng góp hoặc đóng góp được rất ít vào quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu.

Trải nghiệm khảo sát sức mạnh thương hiệu

Chúng tôi đã chuẩn bị 11 câu hỏi khảo sát nhanh SBI giúp bạn có một trải nghiệm thực tế về khảo sát. Kết quả sẽ được gửi trong vòng 30 ngày.